Rijopleiding in Stappen

“Een goede rijopleiding is de basis voor een veilige toekomst op de weg”. Het gaat erom dat je verantwoord leert rijden en niet dat je ‘even het rijbewijs haalt’. Daarom hanteren wij bij Eikelenboom Rijopleiding de nieuwste en meest effectieve methode: Rijopleiding in Stappen’ (RIS).

  WAT IS RIS? De Rijopleiding in Stappen is een moderne opleiding met een nieuwe methode van lesgeven. De leerstof wordt op een gestructureerde en overzichtelijke manier aangereikt. De naam zegt het eigenlijk al. Je gaat steeds een stap verder zodra je de vorige stap goed genoeg beheerst. Stap voor stap word je door je instructeur vertrouwd gemaakt met de auto, het rijden en het verkeer. D.m.v. de Rijopleiding in Stappen leer je makkelijker de verschillende handelingen die je tijdens het autorijden moet beheersen. De praktijk wijst uit dat je hierdoor beter voorbereid bent op deelname aan het verkeer.

  • De Rijopleiding in Stappen duurt meestal niet langer dan een reguliere opleiding. Vaak gaat het door de goede opbouw zelfs sneller! Goed om te weten.

OVER DE OPLEIDING: De opleiding is verdeeld in vier modules die je stapsgewijs doorloopt met behulp van een praktijkboek. Iedere module wordt afgesloten met een toets.  

  • Module 1:  Je leert de technische handelingen; het bedienen en beheersen van de auto tot op een geautomatiseerd niveau.
  • Module 2: Hier leer je kijktechnieken en bijzondere verrichtingen. Het is belangrijk dat je de eenvoudige verkeerssituaties kunt oplossen en dat de bijzondere verrichtingen op geautomatiseerd niveau gaan.

Na afronding van de eerste en de tweede module worden je kennis en vaardigheden getoetst. Je eigen vertrouwde rij-instructeur neemt deze toetsen af.

  • Module 3: Nu is het de bedoeling dat je nog een stapje verder gaat qua verkeersdeelneming. Dat betekent dat je de complexe verkeersituaties moet kunnen beheersen zoals moeilijke kruispunten, auto(snel)wegen en rotondes. 

Tijdens de derde toets kun je kennismaken met de gang van zaken bij het CBR en alvast wennen aan de examensituatie. De examinator geeft je tips ter verbetering. Bovendien kun je vrijstelling verdienen voor de bijzondere verrichtingen van het praktijkexamen, zodat je deze op het examen niet meer hoeft te doen!

  • Module 4: In deze laatste module wordt het geleerde uit de voorgaande modules toegepast en verder ontwikkeld. Tegen het einde van deze module weet je alles over ‘sociaal weggedrag’ en kun je ‘aangepast en besluitvaardig rijden’……. Je bent klaar voor zelfstandige, veilige en verantwoorde deelname aan het verkeer! 

De vierde en laatste toets is het praktijkexamen bij het CBR. Inmiddels ben je al wat gewend geraakt aan ‘getoetst worden’ en aan het rijden met een examinator naast je, wat zorgt voor minder zenuwen en een grotere slagingskans. RIS-PRAKTIJKBOEK: Het RIS-praktijkboek is een lesboek met veel handige gebruiksaanwijzingen, de zogenaamde handelingenscripts. Aan de hand hiervan leer je makkelijker de verschillende onderdelen van het rijden beheersen. Het boek geeft  veel achtergrondinformatie waar je je voordeel mee kunt doen. Thuis kun je zelf de volgende les alvast voorbereiden. Dat levert tijdwinst op tijdens je lessen. Bovendien kom je meer aan rijden toe. Zelfwerkzaamheid en eigen verantwoordelijkheid zijn hierbij erg belangrijk. Jouw inzet is winst! LEERLINGENKAART: Bij de Rijopleiding in Stappen krijg je een eigen leerlingkaart. Daarop houdt de instructeur jouw vorderingen nauwkeurig bij. Na afloop van de les wordt deze samen met jou ingevuld. Zo kun jij zelf zien hoe je ervoor staat; wat je beheerst en waaraan je nog moet werken. Duidelijkheid dus.  RIS, DE VOORDELEN OP EEN RIJTJE:

  • Hoger slagingspercentage
  • Hoge kwaliteit van de rijopleiding
  • Stap-voor-stap aanpak
  • Betere voorbereiding op deelname aan het verkeer
  • Inzicht in je vorderingen met behulp van de leerlingkaart

KORTOM: Effectief, plezierig en zonder omwegen richting rijbewijs!